Stark efterfrågan på personlarm

Inom näringslivet ökar efterfrågan av personlarm då många upplever sig motta flertalet hot mot sig säkerhet – vilket i sin tur ger en stark tillväxt i säkerhetsbranschen.

Enligt en undersökning är det sju av tio chefer som har känt oro eller ångest för hot, hat eller våld och samtidigt går att se en kraftigt ökad efterfrågan på olika typer av säkerhetstjänster och personlarm för ett tryggare liv. Just hårdvaror i form av personlarm har fått en stark tillväxt och finns i en rad olika varianter men fungerar i grund på liknande vis då det är utformat som en liten dosa som användare trycker på en knapp med larmfunktion på som är kopplad till en larmcentral. När larmet aktiveras går sedan signal till operatören på larmcentralen som i sin tur kan larma polisen eller räddningstjänsten.

”Enligt en enkätundersökning som tidningen Chef gjort har två av tio chefer blivit utsatta för direkta hot om fysiskt våld i sin roll som chef. Var fjärde svarande har utsatts för trakasserier i form av illvillig ryktesspridning på nätet eller obehagliga telefonsamtal. Sju av tio har blivit hotade.” Läs mer här.

Stark tillväxt inom säkerhetsbranschen

Den positiva aspekten, om sådan nu kan formuleras, av att fler upplever sig under hot är att arbetstillfällena inom säkerhetsbranschen blir allt fler. Många av den här sortens företag väntar sig även en stark tillväxt på flera procent, ett bolag som just är specialiserat på personlarm kunde till exempel uppvisa en tillväxt på hela 49 procent i fjol och i år förutspår man att den årliga tillväxten kommer vara mellan 20-25 procent per år för de 3 år som kommer. En anledning till varför ökningen i fjol var så hög kan dock förklaras vid att det var valår eftersom att flertalet politiker skaffat sig larmtjänster, och eftersom att valet ännu inte är avgjort är oron hos dem fortsatt hög. Dock ser man även en stor ökning i det privata livet också.