Om bra kundservice

Många gånger kan företagets kundservice vara en av de allra viktigaste sakerna. Det finns väldigt många smarta lösningar för kundtjänst. De flesta riktar sig till telefoner men ofta är det dock också bra att välja andra lösningar vid sidan av. Alla kan inte, vill inte och har inte möjlighet att hinna ringa utan ett SMS, en live chat eller ett mail kan fungera bättre. Även där måste alltså företaget kunna nås.

 

En kund tar ofta kontakt med denne för att fråga saker och då kan kundens allra första intryck av företaget komma just via kundservicen. Många gånger kan det vara svårt att förstå hur man kan skapa en kundservice som fungerar bra. Ofta bedrivs mycket arbete hos ett företag och ju mindre företaget är desto större är risken för att man inte hinner med eller helt glömmer bort att vara tillgänglig i kundservicen.

 

Vad är bra kundservice?

När en kund ställer en fråga är det viktigt att kundtjänsten besvarar den så snabbt som möjligt, för dålig kundservice kostar mycket, läs mer. Om man inte kan svara direkt bör man i alla fall återkoppla till kunden och meddela att ett svar kommer så snart som möjligt. Det är viktigt att alla ärenden från kunder behandlas på samma sätt. En kund som får vänta för länge på svar går ofta vidare till konkurrerande företag.

 

Fråga kunderna om vad de tycker

Många gånger kan det vara bra att be en kund om att berätta om hur denne har uppfattat den service som givits. Ett kort formulär på mail, sms eller online där kundens tankar kan registreras är bra. Det kan som företagare vara klokt att återkomma flera gånger till en kund om ett ärende drar ut på tiden. Ofta är det bättre att kontakta kunden en gång för mycket än en gång för lite.

 

Att tänka på när det gäller kundservicen

  • Ett företag måste kunna kontaktas på flera sätt
  • Företaget ska återkoppla så snabbt som möjligt till kunden
  • Kundservicen måste vara påläst och kunnig

 

Som företagare måste man se till att kundservicen fungerar, och om den inte gör det kan det vara bra att ta tag i problemet direkt.