En ny skuldfälla

Ett allt större problem är hur unga skuldsätter sig och detta är inte för att de har det dåligt ställt finansiellt, utan för att de lockas av snabblån, kläder och framförallt av nya fina och dyra telefoner.

Mobiltelefoner gamlaTidigare har vi skrivit om hur vi blir allt mer beroende av telefonin och en konsekvens av detta har visats sig bli att allt fler unga skuldsätter sig för att bland annat ha råd med den senaste tekniken inom telefoni – just för att de handlar på avbetalning. Till exempel har man under de senaste åren kunnat se en ökning av både snabblån och fall för kronofogden där just dyra telefoner och telefonabonnemang varit en del av problematiken. Och en plats där man verkligen märkt en skillnad är i Finland där resurscentret Föregångarna tar emot allt fler ungdomar som behöver hjälp för att stabilisera sin ekonomi för att inte fastna i den nya tidens skuldfälla.

”- I dag köper du oftast en telefon på avbetalning. Efter en tid blir telefonen gammal, den kanske till och med går sönder och är oanvändbar, men där sitter du med räkningarna ändå. I värsta fall i ett par år eftersom många ofta väljer den allra längsta betalningstiden” läs mer här.

Dock ska man inte tro att telefonerna är den enda boven. Något som också sätter prägel på just de ungas ekonomi är företagens tillvägagångssätt för att locka fler kunder och de kunder som lockas mest är just de unga. Exempelvis tar resurscentret Föregångarna upp gymkort som exempel på en del av problematiken. Ofta binder man upp sig under ett eller två års tid för att sänka månadskostnaden av kortet och då hinner det inte gå länge för att man tillslut inte har råd med det alls istället. Detta är heller inte unikt för endast Finland utan är en utveckling som syns över hela Europa så frågan är. Hur mycket ska telefonerna kosta oss innan vi säger stopp?