Allt mer beroende av telefoni

För bara några år sedan var vi inte alls lika beroende av telefoni som vi är idag, det har sin förklaring i utvecklingen av mobiltelefoni och dess användningsområde. Vi hade våra fasta telefoner och samtalen fungerade som en tvåvägskommunikation och många gånger endast för att kommunicera om hur dagen hade varit etcetera. Däremot talade vi då i flera timmar, något vi gör idag också men inte i ett och samma samtal. Vi gör allt fler korta samtal bara för att vara kopplade till våra vänner och vår familj. Mobiltelefonins funktioner har bland annat gjort det möjligt för oss att:

  • Ringa till flera personer samtidigt
  • Ringa gratis samtal med IP-telefoni och gratis Internet
  • Skicka sms, alltså små meddelanden istället för att ringa
  • Ta och skicka bilder till varandra, återkommer till fördelarna med detta
  • Filma och publicera filmer på nätet
  • Surfa på sociala nätverk och delta i flera olika kommunikationsprocesser samtidigt
  • Använda GPS och hitta eller att bli hittad

Den här typen av konvergens medför att man i större utsträckning kopplar upp sig mot nätverk och interagerar med varandra på flera olika sätt. Att kunna ta bilder och filma för att sedan publicera har medfört en sort gräsrotsjournalistik där läsarna och deltagarna kan vara på den fysiska platsen och rapportera innan de traditionella medierna hinner dit. Företagarna använder också telefoni i större utsträckning för att förenkla sitt arbete, läs mer här.